FlevoVeldboon

Eindrapportage 2020

Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer, Dennis T. Heupink. 2021. FlevoVeldboon: Eindrapportage 2020. 2021-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 46
Type: Rapport
Download (pdf, 2.64 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om gevolg te geven aan de EU-opgave voor de eiwittransitie, meer lokaal geteelde plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten in het dieet heeft de provincie Flevoland binnen het programma Growing Green Proteins het project FlevoVeldboon opgestart. Daarin wordt de teelt van veldboon en de verwerking daarvan tot innovatieve eiwitrijke producten binnen de provincie gestimuleerd. Veldboon geldt gelet op een lange geschiedenis van teelt in Noordwest-Europa als kansrijk dragend gewas van de eiwittransitie. In 2020 hebben zowel telers als afnemers binnen dit project hun (eerste) ervaring opgedaan met veldbonen, en zijn de mogelijkheden tot een korte veldbonenketen in Flevoland in beeld gebracht.

Trefwoorden in Nederlands: eiwitgewassen, veldboon, keten, Flevoland, Vicia faba, bedrijfseconomische onderbouwing