Geiten éénmaal daags melken

Een literatuuronderzoek

Harry van Wenum, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Geiten éénmaal daags melken: Een literatuuronderzoek. Biogeit. 13. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 26
Type: Rapport
Download (pdf, 0.61 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het tweemaal daags melken van geiten kost veel tijd. Voor veel kleine zelfkazers is dit soms moeilijk te combineren met het kaasmaken en de verkoop van kaas. In Frankrijk is er om die reden veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het éénmaal daags melken van geiten. Dit rapport is het verslag van een literatuurstudie naar de mogelijkheden en effecten van het éénmaal daags melken.

"

De uier van de geit heeft, in verhouding met de koe of het schaap, een grote melkboezem. Melkopslag vindt bij de geit voor 75% in de melkboezem plaats. De melkblaasjes waar de melk geproduceerd wordt lopen hierdoor minder snel vol, waardoor de melkproductie pas na 18 tot 20 uur wordt afgeremd. Voor geiten is (ook bij tweemaal daags melken) een melkinterval van 12 uur niet noodzakelijk. Het éénmaal daags melken van geiten versus tweemaal daags melken betekent een melkproductie verlies van 15 tot 20%. Het is mogelijk direct na het aflammeren te beginnen met éénmaal daags melken, of op enig ander moment. Ouderejaars geiten geven minder melkverlies bij overgang naar éénmaal daags melken dan eerstejaars, waarvan de uiers nog niet volgroeid zijn. De gehalten in de melk en de samenstelling van de melk kan licht veranderen: vetgehalte blijft ongeveer gelijk, eiwitgehalte kan iets toenemen. Het rendement van het kaasmaken lijkt iets toe te nemen. De uiergezondheid wordt door het éénmaal daags melken niet aangetast. Eénmaal daags melken van geiten levert een arbeidsbesparing op (bij 120 geiten één uur per dag). Daarnaast biedt éénmaal daags melken de mogelijkheid om vrijer en efficiënter met de tijd om te gaan. Economisch wordt éénmaal daags melken pas aantrekkelijk bij minder dan 100 geiten.

Trefwoorden in Nederlands: