Gezonde bodem ... gewas/vee ... voeding ... mens

Peter Keijzer, Floor C. van Malland MSc, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, G.K. Pot, Peter Voshol. 2020. Gezonde bodem ... gewas/vee ... voeding ... mens. 2020-035 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 61
Type: Rapport
Download (pdf, 1.39 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het maatschappelijk debat is de afname in bodemkwaliteit van landbouwgrond en de kwaliteit van producten zoals granen, groente en fruit die hiervan worden geoogst al jaren
een veelbesproken onderwerp. In dit debat worden inhoudsstoffen zoals macro- en micronutriënten en secundaire metabolieten (waaronder antioxidanten) genoemd en het
microbioom, naast een voor consumenten grijpbaarder onderwerp als de smaak van geoogste producten. Het maatschappelijke thema strekt zich verder uit dan de landbouw,
bodem en gewas alleen en wordt vaak direct gelinkt aan de gezondheid van ons als mens.

Dit thema komt ook terug in het wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen die worden onderzocht zijn bijvoorbeeld de relatie tussen bodemkwaliteit/bodemleven en
ziektewerendheid voor gewas en vee, nutriëntengehalte van nieuwe en oude rassen en historische ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid. Maar ook bijvoorbeeld de afbraak van
antibiotica door het bodemleven, en de relatie tussen voeding en de gezondheid van de mens via het darmbioom.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil weten of er een relatie is te leggen tussen een gezonde bodem, een gezond gewas, gezonde voeding en uiteindelijk
gezondheid bij de mens. Om met die kennis desgewenst haar beleidsinstrumentarium aan te vullen.

Binnen de opdracht verzoekt het ministerie van LNV het Louis Bolk Instituut een literatuurstudie te verrichten naar de relatie tussen een gezonde (landbouw)bodem, gezonde gewassen en vee daarop, gezonde voeding daaruit voortkomend en leidend tot meer gezondheid bij de mens. Daar gaat voorliggend document over.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, landbouw, voedselkwaliteit, teelt, veredeling, gezondheid, darm, antobioticabioom,