Gezondheid als effectieve zelfregulatie

Erik W. Baars. 2012. Gezondheid als effectieve zelfregulatie. Folia Orthica. 2. Stichting Educatie Atrium Innovations, Almere. November 2012.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 1.05 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Langzaam begint het besef door te dringen dat geneeskunde om meer gaat dan ziektebestrijding. Het begrip gezondheid verschuift van 'de afwezigheid van ziekte' naar goed functionerende zelfregulatie. De ene vertaling hoeft de andere niet te bijten. 'Ziekte bestrijden' en 'gezondheid bevorderen' kunnen in de gezondheidszorg theoretisch én practisch goed naast elkaar bestaan.

Trefwoorden in Nederlands: zelfregulatie, zelfregulerende processen, ritmische organisatie, gezondheid
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Slowly, awareness is growing that  medicine should be more than just disease control. The concept of health is shifting from 'the absence of disease' to well-functioning self-regulation. One definition does not exclude the other one. In health care, 'Fighting disease' and 'health promotion'  can very well coexist, both theoretically and practically.

Keywords in English: self-regulation, self-regulatory processes, rhythmic organization, health