Grasland maakt het verschil in maatschappelijke diensten

Merijn van den Hout, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Grasland maakt het verschil in maatschappelijke diensten. 2023-5942-LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 1.48 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de actuele stikstofdiscussies gaan beleidsvoornemens in de richting van het inkrimpen van de melkveehouderijsector. In combinatie met andere drukfactoren voor deze sector, kan dit leiden tot een grootschalige omzetting van grasland naar bouwland (akkerbouw) met een hoger opbrengend vermogen. Grasland kan echter een belangrijke rol spelen bij andere grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit. We noemen dit ecosysteemdiensten die grasland kan leveren. Hoe speel je als beleidsmaker en als agrariër hierop in?

Trefwoorden in Nederlands: stikstof, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, grasland, beleid