Graszodenteelt modelleren in NDICEA

Parametrisatie, interpretatie, handleiding

Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt. 2023. Graszodenteelt modelleren in NDICEA: Parametrisatie, interpretatie, handleiding. 2023-034 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 34
Type: Rapport

Software package: free download at www.ndicea.nl

Download (pdf, 1.28 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De teelt van graszoden is een specialistische bezigheid en van belang in het zuidoostelijke zandgebied. De mineralenafvoer en de verliezen door uitspoeling waren echter in Nederland niet gedocumenteerd. Binnen het onderzoeksproject Sensor Gestuurd Boeren wordt door waterschap Aa en Maas en deelnemende ondernemers intensief gemeten aan water- en bodemkwaliteit. Voor de gangbare teelten zijn binnen dit project voor de bodem met het model NDICEA stikstof- en koolstofbalansen gemaakt. In 2022 en 2023 zijn er veel graszoden geteeld in het gebied, en deze specifieke teelt was nog niet beschikbaar in NDICEA.

In dit rapport is op basis van teelt technische informatie en een aantal chemische analyses van graszoden een berekening gemaakt van de afvoer via organische stof en via grond. Dit is vertaald naar graszoden gewas parameters binnen het organische stof en stikstof model NDICEA, en de teelt is op twee manieren gemodelleerd. Als eerste los van context (voorvrucht), en als tweede op basis van een concreet perceel met voorvruchten en een aantal N-mineraal metingen. De tweede modellering liet een goede match zien tussen gemodelleerde en gemeten waarden N-mineraal 0-30 en 30-60 cm. De verliezen door uitspoeling zijn zeer gering gedurende de graszodenteelt. De parametrisatie van de graszoden binnen NDICEA lijkt dus betrouwbaar. Op basis daarvan is de eerste modellering omgezet in een voorbeeld-handleiding voor gebruik in NDICEA.

Trefwoorden in Nederlands: NDICEA, stikstof, bodem, organische stof, koolstof, voorvruchten, uitspoeling