Grutto’s en pesticiden

Een verkennend onderzoek

Joost Lommen, Roy Gommer, M.H. Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Grutto’s en pesticiden: Een verkennend onderzoek. CLM Onderzoek en Advies en Louis Bolk Instituut.
Aantal pagina's: 27
Soort document: Rapport
Download full text (pdf, 0.89 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Analyse op pesticiden in 14 weidevogelmonsters: 11 grutto eieren en 3 dode grutto’s. In de alle 14 monsters is DDT aangetroffen en in een adulte grutto is DEET aangetroffen. De mogelijke effecten van de gemeten concentraties en de mogelijke contaminatieroutes staan beschreven. Daarnaast vergelijken we onze resultaten met vergelijkbaar pesticideonderzoeken.

Trefwoorden in Nederlands: grutto's, pesticiden, DEET, contaminatie