Handleiding goed koolstofbeheer

Petra I. Rietberg, Boki Luske, Anneloes Visser, Peter Kuikman. 2013. Handleiding goed koolstofbeheer. 2013-2 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 29
Type: Brochure

Klik hier voor de versie uit 2018.

Download (pdf, 1.44 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze handleiding staan maatregelen beschreven die akkerbouwers en veehouders kunnen nemen om het koolstofgehalte van hun grond op peil te houden. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van goed beheer van bodemorganischestof.

Trefwoorden in Nederlands: organische stof, koolstof, klimaatverandering, bodem, ecosysteemdienst
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In this manual, measures are described that can be taken by arable and dairy farmers in order to manage soil carbon stocks well. In addition, reasons for good agricultural management of organic matter are outlined.

Keywords in English: carbon care, organic matter, management, climate, soil, ecosystem services