Handreiking voor boswachter & boer Nr 6: Maaibeheer van kruiden- en faunarijk grasland

Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 6: Maaibeheer van kruiden- en faunarijk grasland. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 1.58 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De kwaliteit van kruiden- en faunarijke graslanden (N12.02) en ook weidevogelgraslanden (N13.01) kan op veel plekken beter. Deze serie handreikingen is opgesteld om natuurbeheerders en boeren te helpen bij het vergroten van de kruidenbedekking en -diversiteit. De serie beschrijft bij welke veldsituaties de verschillende (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 6 beschrijft hoe en waarom een vroege maaidatum of hogere maaifrequentie de ontwikkeling van de kruidendiversiteit kan verbeteren.

Trefwoorden in Nederlands: kruidenrijk grasland, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, melkveehouderij, vlinders, weidevogels, natuurbeheer