Health and welfare in organic laying hens in The Netherlands

Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2012. Health and welfare in organic laying hens in The Netherlands. 2nd Organic Animal Husbandry Conference. , Hamburg/Trenthorst, Germany. Sep 12-14, 2012.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.39 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

The Dutch organic laying hen farmers wanted to know the state of the art of health and welfare in their sector. They also wanted to know how they could influence the health and welfare of their animals in a positieve way. 49 flocks were visitied in 2008 and 2009.
"The farmers were interviewed and per farm 50 animals between 50 and 60 weeks of age were caught and examined. Health problems according to the farmers were E. coli (37 % of the flocks), blood mites (33 %), Infectious Bronchitis (31 %), piling (31 %), skin infections (22 %), \'burnt out\' hens (22 %,), parasitic worms (18 %) and chronic gut infection (12 %). The animal scoring showed that 68% of the hens had no/little feather damage, 24% had moderate feather damage and 8% had severe feather damage. Thirteen percent of the hens had skin wounds, 21% had breast bone deformities and 9% had foot pad wounds. This paper only gives descriptive information. Statistic relations between several farm factors and health and welfare aspects are published elsewhere.

Keywords in English: Animal health, animal welfare, organic laying hens, feather pecking
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De nederlandse biologische leghenbedrijven wilden weten hoe het staat met gezondheid en welzijn in hun sector. Ze wilden ook weten hoe ze de gezondheid en het welzijn van hun dieren zouden kunnen verbeteren. In 2008 en 2009 werden 49 koppels bezocht.
"De boeren werden geinterviewd en perbedrijf werden 50 dieren, tussen de 50 en 60 weken oud, gevangen en gecontroleerd. Volgens de bedrijven waren de  gezondheidsproblemen: E. coli (37% van de koppels), bloedmijt (33%), infectieuze bronchitis  (31%), op een hoop kruipen van de dieren (31%), huisinfecties (22%), slijters (22%), parasitaire wormen (18%) en chronische darmonsteking (12%). Bij het beoordelen van de dieren bleek dat 68% weinig of geen schade aan het verenkleed had, 24% had matige schade en 8% had een ernstig beschadigd verenkleed. Dertien procent van de hennen had huidwonden, 21% had borstbeen vervorming en 9% had voetzoolwonden.
"Dit artikel geeft alleen maar feitelijke informatie: statistische samenhangen tussen de verschillende bedrijfsfactoren en geondheids- en welzijnsaspecten worden elders gepubliceerd.

Trefwoorden in Nederlands: dierenwelzijn, diergezonheid, biologische leghennen, verenpikken