Health effects of an organic diet - consumer experiences in the Netherlands

Lucy P.L. van de Vijver, Marja van Vliet. 2012. Health effects of an organic diet - consumer experiences in the Netherlands. Journal of the Science of Food and Agriculture. 14. Online:12 febr 2012. 92
Pagina's / pages: 5
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

BACKGROUND: Health is one of the main reasons for consumers to buy organic; however, scientific evidence for a health effect is still limited. The aim of this study was to investigate the perceived health effects experienced by consumers of organic food using a free access online questionnaire.
"RESULTS: A total of 566 respondents participated, of whom 30% reported no health effects. The other respondents reported better general health, including feeling more energetic and having better resistance to illness (70%), a positive effect on mental well-being (30%), improved stomach and bowel function (24%), improved condition of skin, hair and/or nails (19%), fewer allergic complaints (14%) and improved satiety (14%). Furthermore, it was found that the switch to organic food was often accompanied by the use of more freshly prepared foods and other lifestyle changes.
"CONCLUSION: This research provided insight into the experienced health effects of consumers of organic food. Although the study design does not permit direct conclusions on health effects of organic food, the results can serve as a basis for the generation of new hypotheses.

Keywords in English: consumer;experience;health effect;online questionnaire
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

ACHTERGROND: een goede gezondheid is een van de hoofdredenen voor consumenten om biologische voeding te kopen; echter, het wetenschappelijke bewijs dat het effect heeft op de gezondheid is nog steeds beperkt. Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoe de consument van biologisch voeding de effecten op de gezondheid ervaart, hiervoor is een online vrij toegankelijke vragenlijst opgesteld.
"RESULTATEN: in totaal waren er 566 deelnemers, van wie 30% aangaf geen gezondheid effecten te hebben waargenomen. De andere deelnemers rapporteerden een betere algemene gezondheid, waaronder het gevoel meer energie te hebben en een betere weerstand tegen ziekten (70%), een positief effect op het zich mentaal goed voelen (30%), verbeterde maag-en darm werking (24%), verbeterde huid, haar en of nagels (19%), verminderde allergische reacties (14%) en een verbeterde verzadiging (14%). Tevens concludeerde men dat de stap naar biologische voeding ook het gebruiken van versere voeding ten gevolge had en andere veranderingen in de leefstijl.
"CONCLUSIE: dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de door consumenten ervaren gezondheidseffecten van biologische voeding. Ondanks het feit dat het onderzoekontwerp geen directe conclusies mag trekken op de gezondheidseffecten van biologische voeding, kunnen deze toch dienen als basis voor het ontwikkelen van een nieuwe hypothese.

Trefwoorden in Nederlands: consument, ervaring, gezondheidseffect, online vragenlijst