Het effect van drijfmestaanwending met zodenbemester en sleepvoet op bodemvocht, scheurvorming, regenwormen en grasopbrengst op klei-op-veen

Nyncke Hoekstra, Jacco de Stigter, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Het effect van drijfmestaanwending met zodenbemester en sleepvoet op bodemvocht, scheurvorming, regenwormen en grasopbrengst op klei-op-veen. 2023-005 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 30
Type: Rapport
Download (pdf, 4.26 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Zes melkveehouders in het Friese veenweidegebied, boerend op schalterveen, verenigden zich een paar jaar geleden rondom hun ‘bodemproblemen’. Wat speelt er bij hen in de bodem? In het project “Integrale bodemverbetering Feangreiden” in opdracht van Veenweide Fryslân en gefinancierd door de Provincie Fryslân, zijn we samen met de zes deelnemers aan de slag gegaan om oplossingen te vinden voor verschillende zaken in relatie tot bodem, waaronder zorgen rondom het effect van zodenbemesting op de bodem. In dit rapport doen we verslag van een veldproef die we in 2021 hebben uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het effect van zodenbemesting (ten opzichte van bovengrondse mestaanwending) op scheurvorming, bodemvochtgehalte, regenwormen en grasgroei.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, melkveehouderij,scheurvorming, bodemvochtgehalte, regenwormen, grasgroei, zodenbemesting, mestaanwending