Het gebruik van traditionele geneeswijzen door kinderen van de polikliniek kindergeneeskunde in het Slotervaartziekenhuis

Miek C. Jong, Lucy P.L. van de Vijver, W Schats, I. von Rosenstiel. 2013. Het gebruik van traditionele geneeswijzen door kinderen van de polikliniek kindergeneeskunde in het Slotervaartziekenhuis. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. 3. Stichting TIG, Geldermalsen. 28
Pagina's / pages: 4
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het doel van de huidige studie was om te inventariseren welke vormen van complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) gebruikt worden door Turkse, Marokkaanse en Nederlandse kinderen die in 2010 de polikliniek van het Slotervaartziekenhuis bezochten. In de wachtkamer werden ouders benaderd om een vragenlijst in te vullen die hen vroeg naar het toepassen van traditionele geneeswijzen bij kun kinderen. Van de in totaal 278 ouders die benaderd waren, stemden 226 ouders (81%) toe om de vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk konden hiervan 160 vragenlijsten worden geanalyseerd. Het gebruik van CAM was hoger onder de Turkse (43%) en Marokkaanse (41%) kinderen, dan onder de Nederlandse kinderen (35%). Het gebruik van honing, bidden, geneeskrachtige kruiden en het bezoek aan een imam werden het meest toegepast bij Turkse en Marokkaanse kinderen. Een belangrijk aandachtspunt voor specialisten en artsen is het veelvuldig genoemde gebruik van zwarte komijn (Nigella Sativa) bij Turkse en Marokkaanse kinderen. Uit onderzoek blijkt dat zwarte komijn potentiele interacties kan vertonen met andere geneesmiddelen. Bij de Nederlandse kinderen werden het meest massage, homeopathische geneesmiddelen en het bezoek aan een homeopathisch arts/therapeut of osteopaat aangewend. Een meerderheid (55%) van de Nederlandse ouders gebruikt het liefst een combinatie van CAM en reguliere geneesmiddelen voor hun kinderen. Dit percentage lag iets lager bij Marokkaanse (41%) en Turkse (30%) ouders. De resultaten van deze studie geven behandelend specialisten en artsen inzicht hoe traditionele migrantengemeenschappen met ziekte en gezondheid van hun kinderen omgaan. Deze kennis kunnen ze gebruiken om hun dienstverlening beter af te stemmen op deze groeiende doelgroep.

Trefwoorden in Nederlands:
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The aim of the present study was to explore the use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) among Turkish, Moroccan and Dutch pediatric patients visiting the Slotervaart Hospital (Amsterdam, the Netherlands) in 2010. Parents of the target groups were invited to participate in a survey while waiting for their appointment at the paediatric outpatient clinic. A total of 278 parents were invited to complete a questionnaire on CAM use, of who 226 agreed to do so (a response rate of 81%). In total 160 questionnaires were included in the comparative analysis. CAM use was higher among Turkish (43%) and Moroccan children (41%) than Dutch children (35%). The use of honey, praying, herbs and visits to an Imam were mentioned most for Turkish and Moroccan children. Of importance was the frequently reported use of black caraway (Nigella Sativa) by Turkish and Moroccan children. A previous study has demonstrated that black caraway may have potential interactions with conventional medications. Massage, homeopathic remedies and visits to a homeopathic practitioner or osteopath were reported most for Dutch children. The majority (55%) of Dutch parents in this survey prefers to use CAM for their children, in combination with conventional medicine. The preference for combined use was less for Moroccan (41%) and Turkish parents (30%). This study provides valuable information for practicing doctors as to gain more insight in how multi-ethnic populations deal with health and (chronic) diseases of their children. Furthermore, it may help them to optimize their services for this growing multi-ethnic population in the Netherlands.