Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie. Handboek antroposofische onderzoeksmethoden

Erik W. Baars, A. van der Meij. 2011. Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie. Handboek antroposofische onderzoeksmethoden. Uitgeverij SWP, Amsterdam.
Pagina's / pages: 200
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Hoe maak je een diagnose van een patiënt op maat? Hoe een beeld van een leerling? En hoe vind je vervolgens de passende interventie? Hoe stuur je in een nijpende situatie? Hoe evalueer je effecten in unieke en complexe situaties?
"Dit zijn vragen uit het praktische leven die een beroep doen op je individuele oordeelsvermogen. Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie bevat praktische adviezen waarmee je je oordeelsvermogen versterkt

Trefwoorden in Nederlands: gezondheidszorg, zorg, antroposofie, kwaliteitsbewaking
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

How to make a tailored diagnosis of individual patients? Or a description of a student? And then, how to choose the most appropriate intervention? How to manage a crisis situation? How to evaluate effects in unique and complex situations?
"These questions from practice call on your individual judgement skills. Imagination, Inspiration, Intuition contains practical advice to strengthen these skills.

Keywords in English: Health care, care, anthroposophy, quality assurance