Influence of alternative lifestyles on self-reported body weight and health characteristics in women.

A.P. Simões-Wüst, I. Kummeling, M. Mommers, Machteld A.S. Huber, L. Rist, Lucy P.L. van de Vijver, P.C. Dagnelie, C. Thijs. 2013. Influence of alternative lifestyles on self-reported body weight and health characteristics in women.. European Journal of Public Health.
Aantal pagina's: 6
Soort document: Wetenschappelijk artikel
Taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

Alternative lifestyles are often associated with distinct practices with respect to nutrition, physical activity, smoking, alcohol use and usage of complementary medicine. Evidence concerning effects of these lifestyle-related practices on health status is still fragmentary. To describe maternal health characteristics related to alternative lifestyles, with emphasis on body-weight status, during pregnancy and maternity periods. We compared self-reported health-related features of mothers with alternative lifestyles and conventional lifestyles during pregnancy and maternity period in the KOALA Birth Cohort Study. This cohort comprises two recruitment groups of mother-infant pairs, one with a conventional (no selection based on lifestyle, n = 2333), the other with an alternative lifestyle (selected via organic food shops, anthroposophic clinicians and midwives, anthroposophic under-five clinics, Rudolf Steiner schools and relevant magazines, n = 485). Mothers in the alternative group more frequently chose organic foods, adhered to specific living rules,practised vegetarianism and identified themselves with anthroposophy. Mothers in the alternative group showed lower BMI and lower prevalence of overweight and obesity than the conventional group, before pregnancy as well as 4-5 years after delivery. This difference was partly retained after adjusting for potential confounders. Furthermore, women in the alternative group had a lower prevalence of pregnancy-related hypertension,more often started breastfeeding and gave exclusive and prolonged breastfeeding for a longer period. Finally, they smoked less often, but more often drunk alcohol during pregnancy. The results suggest that an alternative lifestyle is associated with favourable body weight and with several differences in other health features.

Keywords in English: lifestyle, weight, breastfeeding, weightgain pregnancy, hypertension
Tweede taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De invloed van een "alternatieve" leefstijl, gekenmerkt door een hoge consumptie van biologische voeding, antroposofische invloeden en het gebruik van complementaire geneeskunde op de gezondheid en het lichaamsgewicht is onderzocht bij vrouwen tijdens zwangerschap en na de geboorte. Methoden : We vergeleken zelfgerapporteerde, aan gezondheid gerelateerde kenmerken van moeders met een "alternatieve" leefstijl en conventionele leefstijl tijdens de zwangerschap en kraamtijd in de KOALA Study. Voor deze studie zijn twee groepen moeder - kind paren geworven, één met een conventionele leefstijl (geen selectie op basis van leefstijl, n-2333), en de andere met een alternatieve leefstijl (geselecteerd via o.a. natuurvoedingswinkels, antroposofische artsen en verloskundigen en Vrije scholen, n = 485). Moeders in de alternatieve groep kozen vaker voor biologische voeding, leefden volgens specifieke leefregels, waren antropofisch, waren vegetarisch. Moeders in de alternatieve groep hadden een lagere BMI en een lagere prevalentie van overgewicht en obesitas dan de conventionele groep, zowel vóór de zwangerschap als 4-5 jaar na de geboorte. Dit verschil bleef aanwezig na correctie voor potentiële confounders. Ook hadden de vrouwen in de alternatieve groep een lagere prevalentie van zwangerschapshypertensie, begonnen vaker met borstvoeding en gaven langer exclusief borstvoeding. Tot slot, deze groep rookte minder vaak, dronken vaker alcohol tijdens de zwangerschap. De resultaten suggereren dat een alternatieve leefstijl geassocieerd is met een gunstig lichaamsgewicht en minder complicaties tijdens de zwangerschap.

Trefwoorden in Nederlands: leefstijl, gewicht, borstvoeding, gewichtstoename, hypertensie