Infographic: Maatregelen voor koolstofvastlegging

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2023. Infographic: Maatregelen voor koolstofvastlegging. 2023-5924-LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 1
Type: Overig
Download (pdf, 5.16 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De infographic “Maatregelen voor Koolstofvastlegging” laat zien hoeveel CO2 wordt vastgelegd per maatregel op basis van de inzichten uit Slim Landgebruik voor akkerbouw en veeteelt. Het pdf-bestand in deze download is af te drukken op max. A1 formaat (59,4 x 84 cm). Ontwerp: Communicatiebureau de Lynx.
We stellen de infographic beschikbaar voor kennisdeling over de resultaten uit het programma Slim Landgebruik. De infographic en brochure geven informatie over de volgende 10 maatregelen:

  1. Aanpassen gewasrotatie
  2. Gewasresten achterlaten
  3. Extra groenbemesters inzetten
  4. Akkerranden
  5. Vogelakkers
  6. Gereduceerde grondbewerking
  7. Inzet van dierlijke mest en compost
  8. Leeftijd grasland verhogen
  9. Wisselteelt mais-grasklaver
  10. Kruidenrijk grasland

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in de brochure “Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems - Ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik”. 

Meer informatie:

Projectpagina Effectieve strategieën om koolstof vast te leggen

Projectpagina De potentie van koolstofvastlegging in de landbouw: nationale en provinciale oplossingsrichtingen

Website: https://slimlandgebruik.nl/  

Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, klimaatmaatregelen, koolstof