Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot

F. Neijenhuis, Jan Verkaik, Cynthia Verwer, G. Smolders, Jan-Paul Wagenaar. 2014. Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot. Wageningen UR, Livestock Research, Lelystad.
Pagina's / pages: 44
Type: Rapport
Download (pdf, 2.39 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Door de complexe infectiecyclus, weinig inzetbare geneesmiddelen, geringe beschikbare diagnostiek en incomplete terugkoppeling van informatie (afkeur lever), kan leverbot de gezondheid negatief beïnvloeden waardoor ook vaak productieverliezen kunnen optreden. Voor vee dat melk produceert voor menselijke consumptie zijn nagenoeg geen middelen meer toegestaan om leverbot te bestrijden. Resistentie tegen de beschikbare middelen, indien diercategorieën wel behandeld mogen worden, neemt toe. Veehouders hebben behoefte aan kennis en mogelijkheden ter preventie van leverbotbesmettingen, en aan alternatieven voor een effectieve bestrijding van de leverbot en het voorkomen van resistentie tegen leverbotmiddelen. Vanuit deze problematiek gezien hebben veehouders behoefte aan een instrument waarmee ze de leverbotsituatie op hun bedrijf in kaart kunnen brengen en aan handelingsperspectief om de situatie te verbeteren. Dit project heeft een concept instrument ontwikkeld om de leverbotstatus op het bedrijf te beoordelen, de risicofactoren in kaart te brengen en mogelijke preventieve maatregelen aan te geven.

Trefwoorden in Nederlands: leverbot, diergezondheid, Galba truncatula, risicofactoren, maatregelen, weidegang, beweidingsmanagement, leverbotslakje
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Fluke increasingly causes health problems in ruminants. Due to the complexity of the infection cycle, the limited applicability of drugs, the limited available diagnostics and incomplete feedback of information (e.g. discarded livers), fluke infections may impede animal health resulting in production loss. In the Netherlands treatment against liver fluke in animals producing milk for human consumption with chemical drugs is very restricted. Animal categories which can be treated against fluke increasingly encounter resistance to available drugs. Farmers search for alternatives to control the magnitude of the fluke infection whether or not combined with effective preventive measures. However, farmers lack useful information on preventive measurements and how to monitor and evaluate preventive measures. This project has developed a concept tool to assess the fluke status on the farm, related risk factors and possible preventive measurements.

Keywords in English: liverfluke, animal health, Galba truncatula, liver fluke snail, risk factors, measurements, pasture management