Inventarisatie van te maken aanpassingen aan voedseleducatieprogramma's voor gebruik in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2023. Inventarisatie van te maken aanpassingen aan voedseleducatieprogramma's voor gebruik in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 2023-014 VG. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 31
Type: Rapport
Download (pdf, 0.95 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling en gezondheid bij kinderen. Daarnaast is een meer plantaardig en minder dierlijk eetpatroon beter voor het milieu. Cijfers wijzen echter uit dat kinderen in Nederland onvoldoende gezond en duurzaam eten. Gezond en duurzaam eetgedrag is een belangrijke thema om aan kinderen mee te geven, zodat zij (later) in staat zijn gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken.

De school is een ideale setting voor het bijbrengen van voedselvaardigheden bij kinderen. In het reguliere basisonderwijs wordt steeds vaker voedseleducatie ingezet. Het aanleren van voedselvaardigheden en het stimuleren van gezond en duurzaam eetgedrag is ook van belang voor leerlingen in speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Er zijn echter nog weinig voedseleducatieprogramma’s beschikbaar voor het (V)SO.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in welke aanpassingen er aan bestaande voedseleducatieprogramma’s gedaan moeten worden om passend, geschikt en gemakkelijker inzetbaar te zijn in het (V)SO.

Trefwoorden in Nederlands: voedseleducatie, speciaal onderwijs, gezonde voeding, school, basisonderwijs, voortgezet onderwijs