Inzaaien van kruiden in grasland

Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Teus Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland. V-focus. December.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.17 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kruiden in grasland staan volop in de belangstelling. Niet alleen vanuit het perspectief van weidevogelbeheer, maar ook vanuit de functionaliteit van kruiden voor de bedrijfsvoering. Naast vragen over functionaliteit komen er veel vragen over welke mengsels te gebruiken en welk beheer nodig is om de kruiden goed te laten gedijen en de functionaliteit goed tot hun recht te laten komen. In de projecten ‘Koeien en Kruiden’ en de ‘Proeftuin Trots op Krimpenerwaard’ worden deze vragen opgepakt. Eerste resultaten en ervaringen uit deze projecten bespreken we hier.

Trefwoorden in Nederlands: Weidevogels, kruiden, grasland, proeftuin, agrobiodiversiteit