Jaarverslag 2016 Louis Bolk Instituut

Met de natuur

Annelijn Steenbruggen, Lidwien Daniels. 2017. Jaarverslag 2016 Louis Bolk Instituut: Met de natuur. 2017-019 C. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 8
Download (pdf, 3.44 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 0,00
Artikelnummer: 2017-019 C
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Directeur Jan Willem Erisman: "In 2016 heeft het concept natuurinclusieve landbouw vleugels gekregen. Iedereen zoekt naar oplossingen voor een veerkrachtig voedselsysteem met een gezonde bodem en leefomgeving in een aantrekkelijk landschap. Natuurinclusieve landbouw staat voor een volhoudbare vorm van landbouw, en ik ben er trots op dat we vanuit het Louis Bolk Instituut aan de wieg hebben gestaan van de invulling van dit concept. Ook positieve gezondheid is inmiddels een bekend begrip geworden. Daarbij gaat het om veerkracht,  aanpassingsvermogen en eigen regie van de burger over zijn gezondheid en welbevinden.”

"

Verder komen belangrijke projecten uit 2016 aan bod, zoals het Project Diabetes type 2 omkeren om en Natuur creëren met de teelt van veevoer.

Trefwoorden in Nederlands: natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, duurzaam voedselsysteem, positieve gezondheid, eigen regie, welbevinden, weerbaarheid
Keywords in English: Nature-inclusive agriculture, sustainability, positive health, selfmanagement, well-being