Jaarverslag 2018 Louis Bolk Instituut

Natuurlijke kennisbron

Louis Bolk Instituut, Michiel Elands. 2019. Jaarverslag 2018 Louis Bolk Instituut: Natuurlijke kennisbron. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 24
Download (pdf, 6.35 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het jaar 2018 was een jaar waarin duidelijk werd hoe de politiek en maatschappij inspelen op grote opgaven zoals klimaatverandering, stijgende zorglasten en biodiversiteitsverlies. Een maatschappelijke zoektocht is gaande naar de manier waarop we de publieke waarden kunnen herstellen, zonder de economische ontwikkelingen en andere grote belangen te schaden. Vaak wordt het Louis Bolk Instituut, de natuurlijke kennisbron, gevraagd om mee te denken en richting te geven in denktanks, commissies, bij provincies, boeren en zorginstellingen. Juist omdat Instituten, zoals het Louis Bolk, die de expertise en ervaring hebben om op verschillende aspecten in te schatten welk effect het roer integraal omgooien heeft, schaars zijn.
"
"In dit jaarverslag geven we verschillende voorbeelden van de manier waarop wij, samen met partners, bijdragen aan de maatschappelijke kanteling. U vindt een selectie van projecten waar we aan werken op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid.

Trefwoorden in Nederlands: Landbouw, natuurinclusieve landbouw, voeding, positieve gezondheid, leefomgeving, systeembenadering, bodemkwaliteit, grasland, biodiversiteit, veen, Integrale zorg, antibiotica, CO2, welzijn