Jaarverslag 2021 Louis Bolk Instituut: Integrale gebiedsaanpak in de praktijk

Louis Bolk Instituut, Baart Koster, K. Moons, Fabienne Heidemann, Peter van Arnhem. 2022. Jaarverslag 2021 Louis Bolk Instituut: Integrale gebiedsaanpak in de praktijk. 2022-031 C. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 44
Download (pdf, 1.90 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Al meer dan 45 jaar werken we bij het Louis Bolk Instituut volgens het besef dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen en alleen integrale oplossingen écht duurzaam zijn. Ook de maatschappelijke crises op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en water, zijn niet apart, maar alléén in verbinding met elkaar op te lossen. Anders boek je voortgang op één gebied, maar doe je een stapje terug op een ander terrein.

In dit jaarverslag delen we een greep uit onze succesvolle en veelbelovende projecten die van waarde zijn voor een integrale gebiedsaanpak.

Trefwoorden in Nederlands: jubileum, LBI 45 jaar, integrale gebiedsaanpak, praktijkonderzoek, integraliteit, ruimtelijke verbinding, sociale verbinding, stikstof, klimaat, biodiversiteit, water, bodem, landbouw, natuur, positieve gezondheid, gezondheidsbeleving, leefstijl, voeding, leefomgeving, natuurinclusieve landbouw, gebiedsontwikkelingen, participatieve werkmethode, kippenwelzijn, vrije uitloop, agroforestry