Jersey-kaas: klimaatvriendelijk?

Een literatuur review

Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Jersey-kaas: klimaatvriendelijk?: Een literatuur review. 2023-033 LbD . Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 16
Type: Rapport
Download (pdf, 0.35 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van Lidl Nederland is, middels een internationale literatuurreview, het verschil in kaart gebracht in de emissie van broeikasgassen bij de melkproductie t.b.v. kaas van Jersey- versus ‘Holstein-Friesian’-koeien.

Op basis van de in het rapport genoemde conclusies kan worden afgeleid dat de broeikasgasemissies bij het maken van kaas met Jersey-melk op minstens 10% lager kan worden ingeschat dan bij vergelijkbare kaas van reguliere melk in Nederland. Op basis van de in het rapport genoemde onzekerheden leiden wij af dat deze 10% waarschijnlijk een onderschatting is van het werkelijke verschil. Aanbevolen wordt om Kringloopwijzergegevens bij leverende Jersey bedrijven op te vragen en deze te vergelijken met de resultaten van gemiddelde Nederlandse bedrijven.

Trefwoorden in Nederlands: Jerseys, Holstein Friesians