Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?

Nick J.M. van Eekeren, Gino Smeulders, Bert Carpay, Huig Bergsma. 2014. Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?. V-focus. Agrimedia, Wageningen. juni 2014.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.20 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op verschillende ex-landbouwgronden op zandgrond, die bestemd zijn voor natuur, wordt de  fosfaattoestand uitgemijnd met een maaimanagement van grasklaver en kalibemesting. Normaliter worden hiervoor ‘gangbare’ kalimeststoffen gebruikt, maar de vraag rees of hier ook kalihoudende gesteentemelen voor gebruikt kunnen worden. Resultaten van een tweejarige proef hierover worden besproken.

Trefwoorden in Nederlands: forfaat, uitmijnen, maaimanagement, kalimeststoffen, kalihoudende gesteentemelen, kaliumgehalte