Kali-vinasse tegen ascosporen vorming in Conference blad

Verslag van een éénjarig experiment

Bart G.H. Timmermans, Pieter Jans Jansonius, Riekje Bruinenberg. 2009. Kali-vinasse tegen ascosporen vorming in Conference blad: Verslag van een éénjarig experiment.
Pagina's / pages: 21
Type: Rapport
Download (pdf, 1.00 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In een éénjarig experiment onder boomgaardomstandigheden werd in een biologische Conference boomgaard een éénmalige bespuiting met 500 l/ha Vinasse getest als middel om de vorming van ascosporen in het overwinterend blad te testen.
"De Vinasse werd toegediend met de boomgaardspuit, 1;1 verdund met water bij het begin van de bladvalperiode. Na het voltooien van de bladval werden grote hoeveelheden blad verzameld en buiten op de open bodem overwinterd in gazen kooien die niet toegankelijk waren voor regenwormen.
"In het voorjaar toen de ascosporen rijp waren werden uit deze kooien monsters genomen voor onderzoek naar de hoeveelheid rijpe ascosporen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel van een waterbadmethode, na een incubatieperiode in het laboratorium.
"Deze toediening van Vinasse leidde niet zoals verwacht tot een reductie van de ascosporenvorming maar tot een toename van de ascosporenuitstoot met 45%. Dit resultaat is tegenstrijdig aan resultaten uit ander onderzoek. Een sluitende verklaring voor dit verschil ontbreekt. Voorlopig moet praktijktoepassing van Vinasse op gevallen blad daarom worden ontraden.

Trefwoorden in Nederlands: Vinasse, Venturia pirina, ascosporenreductie,
Tweede taal / secondary language Engels
Keywords in English: Conference pears, organic