Kansen voor Kippemest: Met -verbeterde- pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten

Sjef Staps, Wytze J. Nauta. 2011. Kansen voor Kippemest: Met -verbeterde- pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten. Ekoland. 4. van Westering, Baarn. 4-2011.
Pagina's / pages: 3
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Pluimveehouders kunnen hun mest niet kwijt, terwijl biologische akkerbouwbedrijven juist kampen met een mesttekort. In het project Kippenmest en Kringloop is daarom gekeken hoe de pluimveemest is in te passen op zowel biologische akkerbouw- als melkveebedrijven.

Trefwoorden in Nederlands: Kippenmest, pluimveemest, P-N verhouduing, Mest Als Kans, fosfaatopname, koppelbedrijven
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Poultry farmers cannot get rid of their chicken manure, while organic arable farms are experiencing a manure shortage. The Kippenmest en Kringloop project (Chicken manure and nutrient recycling project) has therefore investigated the opportunities for using poultry manure on organic arable and dairy farms.

Keywords in English: Chicken manure; poultry manure; P:N ratio; manure opportunities ; phosphate uptake; linked farms / farms exchanging manure against feed)