Kansen voor pluimveemest in de gehele biologische productieketen

Wytze J. Nauta, Sjef Staps. 2011. Kansen voor pluimveemest in de gehele biologische productieketen. 2011-014 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 24
Type: Rapport
Download (pdf, 1.52 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 12,50
Artikelnummer: 2011-014 LbP
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure schetst de mogelijkheden voor verbetering van de afzet van pluimveemest in de biologische productieketen. Basis hiervoor vormt het project Kippenmest en Kringloop dat in de periode 2007 - 2011 door het Louis Bolk Instituut is uitgevoerd. Pluimveehouders in Nederland zijn vaak weinig grondgebonden. Daarom moet de mest worden afgevoerd. Afzet is echter niet altijd eenvoudig. Dit komt omdat de samenstelling van pluimveemest niet optimaal is. Vooral de relatief lage N/P- verhouding speelt een goede afzet naar de akker- en tuinbouw parten. Kansen voor Pluimveemest toont dat er goede mogelijkheden zijn om tot een gunstiger N/P-verhouding te komen via de voersamenstelling. Ook via andere wegen kan de afzet van pluimveemest worden verbeterd. Dat kan bijvoorbeeld door middel van (zo snel mogelijk) drogen, pelletteren en opmengen met andere mestsoorten.

Trefwoorden in Nederlands: Kippenmest,mestkwaliteit, N/P verhouding, biologische productieketen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This brochure  outlines the possibilities for improvements in the sales of poultry manure in the organic production chain, based on the project "Poultry manure and cycles" executed by the Louis Bolk Institute in the years 2007 - 2011. Poultry farmers in the Netherlands often have only small areas of land. The manure therefore has to be exported from the farm. Sales are often not simple, however, because the composition of poultry manure is not optimal. Especially the relatively low N/P-ratio is restrictive for exports to arable and horticultural farming.  Cnances for Poultry manure shows good opportunities to reach better N/P-ratios by feed composition. Also other means are available to improve the sales of poultry manure, for example by fast drying, pelleting, and mixing with other fertilisers.

Keywords in English: poultry manure, manure quality, N/P ratio, organic production chain