Kiemkracht waternavel en Japanse duizendknoop na fermentatie als bokashi

Pieter R.A. Struyk, Thom van der Sluijs. 2023. Kiemkracht waternavel en Japanse duizendknoop na fermentatie als bokashi. 2023 – 027 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 26
Download (pdf, 1.64 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het afvoeren van grote hoeveelheden maaisel uit natuurgebieden, watergangen en bermen is een kostenpost. Waarbij maaisel dat invasieve soorten bevat uitsluitend wordt afgevoerd. Het op kleine schaal verwerken van maaisel tot een bodemverbeteraar en/of meststof is een alternatief. Er zijn verschillende manieren om dit maaisel te verwerken. Naast het direct uitrijden valt te den ken aan composteren, inkuilen of verwerken tot bokashi. Inkuilen en bokashi zijn beide fermentatieprocessen die in tegenstelling tot composteren, op gang komen in de afwezigheid van zuurstof. Het onderzoek beschreven in deze rapportage richtte zich op de twee varianten van fermentatie 1) bokashi of 2) standaard inkuilen. Het doel van dit onderzoek was om te kijken of door middel van bokashi of inkuilen de kiemkracht van invasieve exoten als de grote waternavel en Japanse duizendknoop tot nul kan worden gereduceerd.

Trefwoorden in Nederlands: bokashi, inkuilen, natuurgebieden, maaisel, fermentatie, composteren