Kip: het meest complexe stukje vlees- Marktmechanismen, ketenrelaties en integrale duurzaamheid

K.J. Hin, Jan-Paul Wagenaar, A.J. van der Zijpp, W.J. van der Weijden. 2013. Kip: het meest complexe stukje vlees- Marktmechanismen, ketenrelaties en integrale duurzaamheid. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDL&V), Zeist.
Pagina's / pages: 34
Type: Rapport
Download (pdf, 0.44 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kipfilet: een eenvoudiger product lijkt nauwelijks voorstelbaar. Maar schijn bedriegt. Achter kipfilet zit een complexe en geavanceerde productieketen met een groot aantal (ca. 40) uiterst gespecialiseerde en innovatieve spelers.

"

De druk uit de samenleving op de pluimveevleesketen, met name vanuit maatschappelijke organisaties, politiek en overheid, is opgevoerd om stappen te zetten op het gebied van antibioticaresistentie, dierenwelzijn en milieu. Een doorbraak naar een integrale verduurzaming van het hele systeem en een hogere marktprijs lijkt mogelijk, maar dan moet wel zijn voldaan aan nieuwe voorwaarden voor het productiesysteem: ketenregie, samenwerking, kennisdeling en communicatie met de samenleving.

"

De auteurs hebben zes aanbevelingen geformuleerd: 1. Breng het complexe netwerk achter de kipfilet nader in kaart. 2. Neem gezamenlijk verantwoordelijkheid voor duurzame productie en organiseer leiderschap en regie in de keten. 3. Deel meer informatie. 4. Ontwikkel nieuwe business modellen. 5. Treed in dialoog met de samenleving, inclusief consumenten. 6. Herdefinieer de rol van de overheid.

Trefwoorden in Nederlands: vleeskip, pluimveehouderij, duurzaamheid, keten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Chicken breast: a simpler product seems hardly conceivable. But nothing could be further from the truth. Broiler meat involves a complex and advanced production chain with a high number (ca. 40) of highly specialised and innovative players.
"Pressure from society, in particular Civil Society Organizations, political organisations and governmental authorities, to change the production system of broiler meat is increasing. Major issues are antibiotic resistance, animal welfare and environment. There seem to be openings to make the broiler production system integral sustainable and higher market prices seem achievable, but this requires new conditions for the production system: improved supply chain management, collaboration, knowledge sharing andcommunication with society.
"The authors have formulated six recommendations: 1. map out the complex network behind the broiler meat chain. 2. Take joint responsibility for sustainable production and organize leadership and direction in the production chain; 3. Share more information; 4. Develop new business models; 5. Enter the dialogue with society; 6. Redefine the role of the government.

Keywords in English: Broiler meat, chicken breast,, poultry farming, sustainability, broiler supply chain, broiler production chain