Kippenmest in de uitloop: maatregelen nodig

G.J.H.M. van der Burgt, Monique W.P. Bestman. 2008. Kippenmest in de uitloop: maatregelen nodig. 29-10-2008.
Pagina's / pages: 1
Download (pdf, 0.04 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project ‘Uitloop Gezond en Groen’ (2006-2008) is kennis en praktijkervaring opgedaan en uitgewisseld met betrekking tot de uitloop van legkippen. Een goed ingerichte uitloop levert een belangrijke bijdrage aan dierenwelzijn. Echter, in het algemeen geldt dat hoe extensiever (diervriendelijker) een systeem, hoe lastig het is om de invloed op het milieu te beperken. Dit geldt ook voor de uitloop, waar een puntbelasting van de bodem plaats vindt met mest en mineralen.

Trefwoorden in Nederlands: