Klantervaringen met een geïntegreerde reguliere en antroposofische benadering in het Kindertherapeuticum in Zeist

Erik W. Baars, E. Koster, E.P. Schoorel. 2011. Klantervaringen met een geïntegreerde reguliere en antroposofische benadering in het Kindertherapeuticum in Zeist. Nederlands Tijdschrift voor Kindergeneeskunde. 6. 79
Pagina's / pages: 5
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:


"Context: Het Kindertherapeuticum is een private antroposofische zorginstelling voor diagnostische evaluatie en therapie van drie stromen kinderen (kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie en ontwikkelingsproblemen). De aanpak van de instelling wordt gekenmerkt door: integratie van reguliere en antroposofische methoden, multidisciplinair werken en veel aandacht voor de uniciteit van het kind door gebruik van een kwalitatieve, fenomenologische, diagnostische methode.
"Methoden: In 2000, 2005 en 2009 is aan alle klanten (ouders van kinderen, artsen en therapeuten) een enquête met vier categorieën vragen verzonden: cliëntkenmerken, ervaringen met diagnostiek en behandeling, subjectief ervaren effecten, en de kwaliteit van de organisatie.
"Resultaten: De gemiddelde respons op de verstuurde vragenlijsten is 54%. Klantkenmerken: kinderen komen uit de regio (43%), de rest van Nederland (55%) en andere landen (2%); leeftijdscategorieën van de kinderen zijn: 0-7 (50%), 8-11 (35 %), 12-20 (15%); soort problemen zijn: psychiatrische, psychosomatische of pedagogische (2/3), somatische (1/3). De meeste ouders kiezen uitdrukkelijk voor een antroposofische benadering (88%). Een toenemend aantal ouders (naar schatting 30%) is afkomstig is van een niet-antroposofische arts. De meeste ouders, artsen en therapeuten zijn (zeer) tevreden met de diagnostiek, behandeling en de kwaliteit van de organisatie van de instelling. Oordelen van de ouders over effecten (meer dan 2/3), reductie van zorggebruik na visitatie van het therapeuticum, en vermindering van conventionele medicatie gebruik (gemiddeld 20%) geven aanwijzingen voor positieve effecten van de aanpak van het Kindertherapeuticum.
"Discussie/ conclusie/: Cliënten zijn (zeer) tevreden met de aangeboden diagnostiek, behandeling en de kwaliteit van de organisatie. Er zijn eerste aanwijzingen voor positieve effecten van de aanpak.

Trefwoorden in Nederlands: kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie, ontwikkelingsproblemen, antroposofische zorg, klantenonderzoek, patiëntentevredenheid
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:


"Context: The Kindertherapeuticum is a private anthroposophic health centre for diagnostic evaluation and therapy for children (paediatrics, child psychiatry and developmental disorders). Their approach is characterized by: integrating regular and anthroposophic methods, working in multidisciplinary teams, and using a qualitative, phenomenological, diagnostic method which recognizes the uniqueness of each child.
"Methods: In 2000, 2005 and 2009 a survey was sent to all clients (parents, physicians, therapists). This survey included questions on client characteristics, experiences with diagnostics and treatment, subjectively experienced effects, and the quality of the organisation.
"Results: The average response to the questionnaires was 54%. Client characteristics: Children come from the region (43%), other parts of the Netherlands (55%) or other countries (2%). Their age is: 0-7 (50%), 8-11 (35 %), 12-20 (15%). Two-thirds of these children come to Zeist because of psychiatric, psychosomatic or pedagogical problems, and one-third because of somatic problems. Most parents explicitly choose the centre for its anthroposophic approach (88%). A growing number of parents (an estimated 30%) come from a non-anthroposophic doctor. Most parents, physicians and therapists are satisfied or very satisfied with the diagnostics, treatment, and quality of the health centre's organisation. Parents’ positive evaluations of the effects (>66%), and the reduced care needs and lower use of conventional medication (about -20%) after visiting the therapeuticum, indicate that the centre’s integrated approach is effective.
"Discussion/Conclusion: Clients are satisfied to very satisfied with the diagnostics and treatments provided, as well as with the quality of the organisation. The survey results are a first indication that the centre’s integrated care approach is effective.

Keywords in English: Paediatrics, child psychiatry, developmental disorders, anthroposophic health care, client survey, patients’ satisfaction