Kleinfruit klimaatneutraal telen

Bemesting en diesel leveren grootste bijdrage aan de carbon footprint van bio kleinfruittelers

G. Brouwer, Bart G.H. Timmermans, J. van der Kamp. 2015. Kleinfruit klimaatneutraal telen: Bemesting en diesel leveren grootste bijdrage aan de carbon footprint van bio kleinfruittelers. Ekoland. van Westering, Baarn. Maart 2015.
Download (pdf, 0.65 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Zes biologische kleinfruittelers onderzochten in de afgelopen twee jaar de mogelijkheden van klimaatneutraal telen. Bemesting en dieselgebruik blijken op hun bedrijven een belangrijk bijdrage te leveren aan de carbonfootprint, terwijl elektriciteit nauwelijks een rol speelt. De ervaringen zijn gebundeld als Best Practices.

Trefwoorden in Nederlands: Kleinfruit, klimaat, telen, bemesten, carbonfootprint, organische stof, bodem, Praktijknetwerk BIO2, CO2-emissie, biologisch
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

During the last two years, six organic growers have investigated the possibilities for climate-neutral soft-fruit production. They found that nutrient inputs and diesel consumption are the main contributors to the carbon footprint of organic soft-fruit crops, with electricity consumption playing only a minor role. The growers have summarised their experiences in a 'Best Practices' guideline.

Keywords in English: Soft fruit, climate, crop production, nutrient input, carbon footprint, organic matter, soil, BIO2 growers' network, CO2 emission, organic