KPI’s voor Dierenwelzijn

achtergronddocument

Monique W.P. Bestman, Ana Strappini, H. Vermeer, Jan-Paul Wagenaar. 2024. KPI’s voor Dierenwelzijn: achtergronddocument. Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research.
Pagina's / pages: 46
Type: Rapport
Download (pdf, 1.33 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De maatschappelijke opgaven op het gebied van biodiversiteit, klimaat, hergebruik van grondstoffen, lucht-, bodem-, water- en landschapskwaliteit en dierenwelzijn zijn groot en spelen op verschillende ruimtelijke schalen. De landbouw speelt een sleutelrol bij het realiseren van deze opgaven. 

Vanuit beleid, keten en landbouwsector is hierbij behoefte aan een integrale aanpak: een overzicht van alle relevante doelen en een breed toepasbare meetmethode om de samenhangende bijdrage aan deze doelen te meten en te monitoren. Het inzichtelijk, overzichtelijk en meetbaar maken van relevante duurzaamheidsprestaties kan ook een basis bieden waarop boeren (financieel) gewaardeerd kunnen worden voor hun bijdrage. Er is ook behoefte om prestaties van individuele bedrijven op te tellen om te bepalen of nationale, gebieds-, keten- of sectordoelen worden behaald. Een systematiek gebaseerd op een gefinetunede set Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kan in de voornoemde behoeften voorzien.

Het project KPI kernset voor duurzame landbouw (www.boerenkpi.nl) werkt aan een KPI-systematiek die prestaties van boerenbedrijven, gekoppeld aan doelen van kringlooplandbouw, eenduidig en in samenhang meet. In dit achtergronddocument is de mogelijke keuze van een kpi voor dierenwelzijn en diergezondheid verkend.

Trefwoorden in Nederlands: Key Prestation Indicators, KPI’s, dierenwelzijn