Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest

Is de afvoer van mest van invloed op de bodemkwaliteit van een melkveebedrijf?

Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, T. Schouten. 2009. Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest: Is de afvoer van mest van invloed op de bodemkwaliteit van een melkveebedrijf?. Ekoland. van Westering, Baarn. 4-2009.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.25 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische sector is op weg naar 100% biologische mest. Dat kan alleen maar als de mest op melkveebedrijven meer dan tot nu toe beschikbaar komt voor akker- en tuinbouw. Wat dit betekent voor de bodemkwaliteit onder grasklaver op een melkveebedrijf, is door het Louis Bolk Instituut onderzocht in een langjarige proef op Aver Heino (2001-2007).

Trefwoorden in Nederlands: