Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee - Deel 2: Kennis van veehouders over kruiden en diergezondheid verkend met 'free lists' methode

Jan-Paul Wagenaar. 2012. Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee - Deel 2: Kennis van veehouders over kruiden en diergezondheid verkend met 'free lists' methode. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 6
Download (pdf, 0.57 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de periode april - oktober 2011 heeft het Louis Bolk Instituut het onderzoeksproject \'Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee\' uitgevoerd op 22 melkveebedrijven. Alle bedrijven hadden interesse in de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van hun melkvee en een betere diergezondheid. Er is weinig bekend over hoeveel de hedendaagse melkveehouder afweet van het effect van weidekruiden op de gezondheid van melkvee. In dit deel van de studie is kennis van veehouders over kruiden en diergezondheid verkend met behulp van de free-lists methode. De resultaten laten zien dat veehouders een aantal kruiden in hun grasland kennen. Ze weten echter niet wat de potentiële medicinale waarde van deze en andere kruiden is en hoeverre deze bij kunnen dragen aan de gezondheid van hun vee. Melkveehouders zouden deze kennis middels voorlichting of netwerken aangereikt kunnen krijgen. Om te beoordelen of hun dieren gezond zijn vertrouwden deelnemende veehouders voornamelijk op hun ervaring en \'ogen\' en minder op digitaal beschikbare informatie.

Trefwoorden in Nederlands: grasland, kruiden, diergezondheid