Kruidenrijk grasland – betekenis voor productie, bodem en biodiversiteit

Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Pedro W.L. Janssen, Rob Geerts, T. Visser, Willemien Geertsema. 2024. Kruidenrijk grasland – betekenis voor productie, bodem en biodiversiteit. 2024-5982-LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 10
Type: Rapport
Download (pdf, 0.87 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In een interdisciplinair onderzoek zijn productief en extensief kruidenrijk grasland vergeleken met blijvend grasland voor hun meerwaarde voor productie, bodem en biodiversiteit. In het onderzoek werden in 2021 en 2022 in de Achterhoek uitgebreide metingen verricht aan productie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit van bodemleven, planten, insecten en vogels. In dit synthese-document worden de resultaten samengevat en vindt u de conclusies van het onderzoek. De uitgebreide resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2024 gepubliceerd in vier wetenschappelijke artikelen.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, kruidenrijk grasland, biodiversiteit, insecten, vogels, productie, flora