Kruidenrijk grasland: biodiversiteit en productie

Nick J.M. van Eekeren, Pedro W.L. Janssen, Willemien Geertsema, Anthonie Stip, Rob Geerts, T. Visser. 2024. Kruidenrijk grasland: biodiversiteit en productie. Vfocus. maart. p. 32-35.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De interesse voor kruidenrijk grasland neemt toe. In een tweejarig onderzoek werden twee typen kruidenrijk grasland – ‘productief’ en ‘extensief kruidenrijk’ – vergeleken met blijvend grasland. Hoe verschillen hun productie, hun bodemkwaliteit en de biodiversiteit van de flora en fauna? Het onderzoek werd uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, Wageningen Environmental Research, Wageningen Plant Research en De Vlinderstichting.

Trefwoorden in Nederlands: Productief kruidenrijk grasland, biodiversiteit, bodemkwaliteit, kruidenrijk grasland, extensief kruidenrijk grasland