Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw

Astrid Manhoudt, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Download (pdf, 0.49 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Melkveehouders, zuivelverwerkers en natuurbeheerders zien kruidenrijk grasland als een belangrijk onderdeel van een meer natuurinclusieve landbouw. Het draagt immers bij aan het verbeteren van de biodiversiteit én levert een positieve bijdrage aan de agrarische bedrijfsvoering. Maar het ene kruidenrijke grasland is het andere niet. In de praktijk zijn er verschillende doelen en vormen van kruidenrijk grasland. Boeren en natuurbeheerders hebben veel vragen over de toepassing van kruiden in grasland, waaronder de realisatie, het beheer en de voordelen voor bedrijf en biodiversiteit.

Trefwoorden in Nederlands: kruidenrijk grasland, biodiversiteit, boerenland, melkveehouders, zuivelverwerkers, natuurbeheerders, weidevogels, functionele agrobiodiversiteit