Landbouwmonitoring 2020 – Buijtenland van Rhoon

Udo Prins, Dennis T. Heupink. 2022. Landbouwmonitoring 2020 – Buijtenland van Rhoon. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 71
Type: Rapport
Download (pdf, 3.78 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De landbouwmonitoring Buijtenland van Rhoon vormt de eerste volledige jaarrapportage van de monitoring van de in het Streefbeeld beschreven gewenste landbouwtransitie van het gebied (Streefbeeld Buijtenland van Rhoon, 2018). Voor deze monitoring is gebruik gemaakt van de nieuwe systematiek van KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) voor de natuurinclusieve akkerbouw, die deels nog in ontwikkeling is. Daarnaast is gekeken naar de financiële resultaten van het teeltjaar 2020 en zijn saldoberekeningen gemaakt die het saldo en de mogelijke pachtopbrengst van de in het Streefbeeld benoemde natuurinclusieve landbouw weergeven.

Trefwoorden in Nederlands: natuurinclusief, monitoring, akkerbouw, KPI’s, gebiedsgericht, biodiversiteit, landbouweconomisch, pacht