Lessons learnt - agroforestry for organic and free-range egg production in the Netherlands

Monique W.P. Bestman. 2017. Lessons learnt - agroforestry for organic and free-range egg production in the Netherlands. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 2 October.
Pagina's / pages: 15
Type: Rapport
Download (pdf, 2.05 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

This reports contains the lessons learnt from our research on using agroforestry for organic/free-range egg production in the Netherlands. We examined several examples of agroforestry: egg production with apples, biomass willows, Miscanthus, a tree nursery, and walnut trees. We also examined broiler production with cherry trees. The combinations have advantages for animal welfare and animal health. However there are high investments costs and there is often a lack of training or expertise in how to manage the trees. The lack of tree knowledge can be overcome by poultry producers working with a tree specialist, but the arrangement needs to be carefully considered to prevent conflicting interests.

Keywords in English: agroforestry, apples, fruit, biomass willows, chickens, free range area
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport bevat de ervaringen met verschillende voorbeelden van beplanting in kippenuitlopen: appelbomen, biomassawilgen, miscanthus, laanbomen, walnoten en kersen. Het combineren van verschillende soorten 'boomteelten' met kippen heeft voordelen voor dierenwelzijn en diergezondheid. Het planten van professionele bomen vergt echter grote investeringen en specifieke kennis. Het gebrek aan kennis kan worden opgevangen als de pluimveehouder op een of andere manier samenwerkt met een deskundige op bijvoorbeeld het gebied van fruitteelt. De vorm van de samenwerking vereist ook enige zorgvuldigheid, o.a. om te voorkomen dat er tegengestelde belangen ontstaan tussen de boomteelt en de kippenhouderij op één bedrijf.