Leverbot in kaart gebracht

leverbotinfecties herkennen, genezen en voorkomen

Jan-Paul Wagenaar. 2015. Leverbot in kaart gebracht: leverbotinfecties herkennen, genezen en voorkomen. Ekoland. van Westering, Baarn. Maart 2015.
Download (pdf, 0.63 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt bij melkgevende koeien die weiden of vers gras op stal gevoerd krijgen. De verliezen ten gevolge van leverbotinfecties worden onderschat. Een onderzoeksproject heeft een instrument ontwikkeld dat de gevolgen op bedrijfsniveau in kaart kan brengen en handelingsperspectief geeft.

Trefwoorden in Nederlands: Leverbotinfecties, dierenwelzijn, melkveegezondheid, vernatting
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Dairy cows grazing outside or fed indoors with fresh grass are increasingly infected by liver fluke, a parasitic flatworm. The losses resulting from liver fluke disease are generally underestimated. A research project has recently developed a tool for dairy farmers to assess the impact of this disease on their farms and to gain insight into measures to address the problem.

Keywords in English: Liver fluke disease, animal welfare, dairy livestock