Maatregelen Natuurinclusieve landbouw

J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Anne van Doorn, Willemien Geertsema, Nico Polman. 2017. Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. 2017-024 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. Juni.
Pagina's / pages: 50
Type: Rapport
Download (pdf, 4.31 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Natuurinclusieve landbouw werkt positief op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven. Agrariërs die natuurinclusief willen boeren, moeten daarvoor op korte termijn investeringen doen, bijvoorbeeld in machines en de inrichting van hun bedrijf. Maar op langere termijn plukt de boer er de financiële baten van. Winst voor boer èn maatschappij dus. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research, in opdracht van het ministerie van EZ.

Trefwoorden in Nederlands: Natuurinclusieve landbouw, milieu, biodiversiteit, verduurzaming, klimaat, bedrijfseconomische aspecten, akkerbouw, melkveehouderij