Maatregelen voor bodemkwaliteit

Bart G.H. Timmermans, Leen Janmaat, Marleen Zanen, Merel A. Hondebrink. 2021. Maatregelen voor bodemkwaliteit. 2021-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 20
Type: Brochure
Download (pdf, 1.55 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Grondig Verder is gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe kennis over het functioneren van de toplaag van de bodem op Gelderse gronden. Dit zorgt voor inzicht in maatregelen die de kwaliteit en het functioneren van de toplaag van de bodem verbeteren. Thema’s zoals organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling staan hierin centraal. Op verschillende locaties zijn experimenten gedaan en aanvullende metingen verricht om de effecten van genomen maatregelen te kunnen vaststellen. Op basis hiervan zijn praktische handvatten ontwikkeld om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en uitspoeling van nutriënten naar het gronden oppervlaktewater te verminderen. Het project levert daarmee ook inzicht in welke combinatie van maatregelen het meest optimale effect op verbetering van bodemkwaliteit heeft.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding, beworteling