Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems

Ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Ollie van Hal, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2022. Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems: Ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik. 2022-009 LbP. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 84
Type: Brochure
Download (pdf, 14.82 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de bodem is veel koolstof vastgelegd. Met landbouwkundige maatregelen kan de voorraad koolstof in de bodem toenemen. Agrarische bedrijven kunnen zo effectief bijdragen aan een oplossing voor het klimaatvraagstuk. De vraag is alleen: hoe doe je dat in de praktijk? En is wat je doet dan ook wel effectief? In deze brochure worden de resultaten van vier jaar Slim Landgebruik samengevat.

Bekijk hier de infographic “Infographic: Maatregelen voor koolstofvastlegging”. 

Meer informatie:

Projectpagina Effectieve strategieën om koolstof vast te leggen

Projectpagina De potentie van koolstofvastlegging in de landbouw: nationale en provinciale oplossingsrichtingen

Website: https://slimlandgebruik.nl/  

Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, klimaatmaatregelen, koolstof