Memo: Invulling Kruidenrijk grasland

Definitie, randvoorwaarden en borging

Nick J.M. van Eekeren, T. Visser. 2019. Memo: Invulling Kruidenrijk grasland: Definitie, randvoorwaarden en borging. 2019-018 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 38
Type: Rapport
Download (pdf, 1.72 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biodiversiteit in en om het boerenland en de rol die melkveehouders daarbij spelen, krijgt steeds meer aandacht. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor kruidenrijk grasland.

"

Voor implementatie van de indicator kruidenrijk grasland is nodig:

"
    "
  1. Een beschrijving van de relatie tussen KPI en biodiversiteit
  2. "
  3. Een heldere definitie van kruidenrijk grasland met wetenschappelijke onderbouwing voor impact op biodiversiteit.
  4. "
  5. Handvatten voor de methode van borging en schouw
  6. "
  7. Advies over beheer van kruidenrijk grasland en indien nodig overgangsbeheer naar kruidenrijk grasland
  8. "
"

Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research zijn gevraagd deze punten te beschrijven in voorliggende memo.

Trefwoorden in Nederlands: kruidenrijk grasland, biodiversiteit, boerenland, melkveehouders, weidevogels, functionele agrobiodiversiteit, biodiversiteitsmonitor