Mest van boven

Kunnen maai- meststoffen alleen voldoende stikstof leveren en is dat rendabel?

A.J.T.M. Hospers-Brands. 2016. Mest van boven: Kunnen maai- meststoffen alleen voldoende stikstof leveren en is dat rendabel?. Ekoland. van Westering, Baarn. mei.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.74 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische akkerbouw in Nederland is indirect afhankelijk van vee. Het klassieke gemengde bedrijf, waarin dieren de mest leveren voor de plantengroei, is niet meer de standaard, maar bemesting met dierlijke mest is wel de basis waarop de gewassen groeien. Is het mogelijk om zonder aanvoer van dierlijke mest goede opbrengsten en kwaliteit te realiseren?

Trefwoorden in Nederlands: bodem, stikstof, maaimeststoffen, biologische akkerbouw, vlinderbloemigen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In the Netherlands, organic arable production indirectly depends on livestock. On traditional mixed farms animals provide manure for growing crops, but these systems are no longer the standard. Yet, animal manure remains the basis for organic crop production. Or is it possible to achieve good yields and crop quality without inputs of animal manure?

Keywords in English: soil, nitrogen, cut green manures, organic arable production, legumes