Met gerichte wijkopzet kiezen voor Positieve Gezondheid

Eindrapportage

Sjef Staps, Femke A. Hoefnagels. 2022. Met gerichte wijkopzet kiezen voor Positieve Gezondheid: Eindrapportage. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 33
Type: Rapport
Download (pdf, 3.05 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Louis Bolk Instituut ontwikkelt en implementeert integrale, wijkgerichte oplossingen op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving. Het doel is het bevorderen van gezondheid, veerkracht en eigen regie van bewoners* door in te zetten op het verbeteren van de leefomgeving. Onze missie is het bijdragen aan een duurzame samenleving, waarin mensen kunnen leven vanuit hun verlangens (behoeften, wensen) en waarin ruimte is voor ontwikkeling.

Deze eindpresentatie van het project ‘Waar zijn we buren voor?’ in Den Burg op Texel laat zien wat de succesfactoren en verbeterpunten waren van ons onderzoek in de periode 2018-2022.

Trefwoorden in Nederlands: Positieve gezonheid, duurzame samenleving, wijk, sociale cohesie, gezondheid