Methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem

CO2-vastlegging in de bodem door toepassing van blijvend grasland op minerale gronden (zand, klei en löss)

Sjef Staps, Carin Rougoor, Jan Peter Lesschen, Jos Cozijnsen. 2021. Methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem: CO2-vastlegging in de bodem door toepassing van blijvend grasland op minerale gronden (zand, klei en löss). Stichting Nationale Koolstofmarkt.
Pagina's / pages: 36
Type: Rapport
Download (pdf, 0.87 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Als reactie op de overeengekomen doelen van het Parijs Akkoord heeft de Nederlandse regering een nationale klimaatdoelstelling geformuleerd van 49% minder CO2-uitstoot (inclusief andere broeikasgassen) in 2030 ten opzichte van 1990. Deze doelstelling vraagt ook een bijdrage van de landbouwsector, aangezien deze sector voor ongeveer 10% bijdraagt aan de totale broeikasgasuitstoot in Nederland.

Dit methodedocument kwantificeert de CO2 vastlegging van duurzame graslandbeheerpraktijken die de bodemkoolstofvoorraden van landbouwgebieden vergroten. Het is gericht op minerale bodems (klei, zand en löss) en maakt gebruik van een analytisch, wetenschappelijk beoordeeld model om de veranderingen in de organische bodemkoolstofvoorraad te berekenen.

Trefwoorden in Nederlands: Kooldioxide, grasland, veehouderij, bodem, klimaat, klei, zand, löss