Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009

Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt, Sjef Staps, Coen ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009. 2010-026 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Type: Rapport
Download (pdf, 6.47 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het kader van het project Minder en Anders Bemesten is op het bedrijf van Jan en Hans van Lierop vervolgonderzoek uitgevoerd. In een veldexperiment in herhalingen is getracht de productie van courgette gelijkmatiger in het seizoen te verdelen door op twee peilers te steunen: een bescheiden bemesting om de productie in het begin van het seizoen te verhogen, en grasklaver als voorvrucht om de productie verderop in het seizoen te verhogen. De resultaten tonen dat deze aanpak werkt: met een relatief kleine bemesting is er geen sprake van een verlaagde opbrengst in de eerste helft van de productieperiode. Verder is de bodemstructuur verbeterd door de grasklaver en is de mestgift lager dan anders het geval zou zijn geweest.

Trefwoorden in Nederlands: Bemesting, grasklaver, maaimeststoffen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

As part of the project \'Minder en Anders Bemesten\' (less fertilizers in a different way) a field experiment in four replicates is realized at the arable farm of Jan and Hans Rozendaal. The aim was to realize a more even production level during the season as a result of two factors: a moderate fertilizer application to enhance production in the first part of the season, and grasclover precrop to enhance production in the second part of the season. The results of the experiment show that this approach is successful: with the moderate fertilizer application the courgette production shows no dip in the beginning of the season. Additionally, the soil structure is improved by the grasclover precrop, and the required fertilizer amount is reduced..

Keywords in English: Fertilisation, grass-clover, cut-and-carry-fertilizer