Minder en anders bemesten: Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2008

Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt, Coen ter Berg. 2010. Minder en anders bemesten: Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2008. 2010-025LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 2.19 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op een kleigrond werd in samenwerking met een tuinbouwer een systeem ontwikkeld voor de teelt van courgette na gras/klaver voorvrucht. Het betreft de teelt op bedden met een aangepaste bemesting. De behandelingen waren courgette na gras/klaver als volgt: 1. op bedden gespit in de verder groeiende grasklaver, en 2. op bedden gefreesd in de verder groeiende gras/klaver. Beide behandelingen kregen geen aanvullende bemesting. Als vergelijking is een praktijkbehandeling meegenomen, van courgette volvelds, na witte kool, met een bemesting van vinasse (119 kg N per ha). De resultaten laten zien dat het systeem voor courgette nog niet bedrijfsklaar is. De praktijkbehandeling had in eerste instantie grotere planten en een hogere opbrengst. Dit had te maken met meer beschikbaar N in een wat vroeger stadium van het groeiseizoen. In een later stadium had vooral de behandeling van courgette na gras/klaver op gespitte en gefreesde bedden in de gras/klaver een hogere opbrengst dan die van de praktijkbehandeling. Hierdoor was in totaal de opbrengst van de courgette praktijk vergelijkbaar met die van de courgette na gras/klaver op gespitte en gefreesde bedden. We concluderen dat de courgette de teelt verder geoptimaliseerd kan worden. wat betreft timing van de beschikbaar komende stikstof. Vervolgonderzoek zal zich daarom richten op een teelt van courgette na gras/klaver op gefreesde bedden met een beperkte mestgift om in een vroeger stadium van het groeiseizoen het beschikbare stikstof niveau te verhogen.

Trefwoorden in Nederlands: Bemesting, gras/klaver, maaimeststoffen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

On a clay soil a cultivation system is developed for courgette after grass-clover pre-crop. It is a system with plants on beds with adapted fertilizer applications. The treatments were: 1. Beds created in the grass-clover sward with intensive soil cultivation without additional fertilizer 2. Beds created un the grass-clover sward with moderate intensive soil cultivation without additional fertilizer 3. As zero treatment: cultivation without beds, with white cabbage as pre-crop and with 119 kg N per hectare fertilizer (Vinasse) So far the system is not ready for use. In the first weeks of harvest the zero treatment had higher production due to an higher and earlier nitrogen availability. In the second half of the harvest period the beds had a higher production. Overall the yields of the three treatments were comparable. It is concluded that a further optimization is possible related to the timing of nitrogen availability. Next-year research will be focussing on cultivation of courgette on beds with grass-clover pre-crop with a moderate fertilizer application to increase the nitrogen availability in the beginning of the growing season.

Keywords in English: Fertilisation, grass-clover, cut-and-carry-fertiliser